Tag Archives: Statut Facet Normalny

Tak Tak…

Tam w lustrze to niestety…

FACET NORMALLLNY 6Zbigniew Nora Piasecki….

Facet Normalny…

Czyż Taki nie jest…Są oczywiście inni… I też normalni…I nie banalni…

FACET NORMALLLNY 7 OKZNP…