Category Archives: Piękne, parszywe życie

Piękne, parszywe życie…

IMG_6347Piękne Czy Parszywe?… Myślę, że nie ma człowieka, który nie zasmakował Obu zgoła przeciwstawnych świadomości czyli pięknego i parszywego życia w jego osobistym odczuciu.  Jak zadbać o korzystny stosunek procentowy w tych relacjach. I czy jest to w ogóle możliwe…O tym mam zamiar pisać w tej kategorii mojego bloga. Skorzystam tu z doświadczeń jakie udało mi się doświadczyć na „Organizmie” własnym jak i innych „Osobników” gatunku ludzkiego…

Zbigniew Nora Piasecki